Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Πρίν από 29 χρόνια / 29 years ago !!

Ήταν πριν από 29 χρόνια, σαν σήμερα, που κάποιοι άνθρωποι, με μεγάλη αγάπη για την άγρια ζωή της Ελλάδας, ίδρυσαν τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας.
Τους χρωστάμε πολλά!
It was 29 years ago, just like today, some people with great interest in Greek wildlife, found the Sea Turtle Protection Society of Greece.
We owe them lots!
η σελίδα του Καταστατικού με την ημερομηνία της Ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης